Tiia Savimägi
tiiatiia@mac.com

Alates 2017. aasta septembrist alustame kaheksast seminaripäevast koosneva koolitussarjaga, mis on mõeldud meie kooli lastevanematele, seltsi liikmetele, õpetajatele ning on samas avatud inimestele väljaspoolt kooli, keda huvitavad waldorfkooliga seotud teemad.  

Seminaripäevad saavad toimuma valdavalt üks kord kuus laupäeviti ning loenguid viivad läbi kogenud waldorfpedagoogid teistest Eesti waldorfkoolidest. Lisaks loengutele, viivad meie kooli õpetajad läbi kunstilisi osasid, mis aitavad loenguteemasid paremini mõista. Seminaripäevadelt saadav väärtuslik kogemus aitab lahti mõtestada inimeseks olemise sügavama tähenduse, mis aitab meil efektiivsemalt toimida.  

Seminaripäevade läbiviimiseks oleme saanud toetuse KÜSK-ilt (kogu projekti toetus on 8981,09 EUR) ning lapsevanematele ja seltsi liikmetele on osalemine tasuta. Huvitatutele väljaspoolt kooli on osalemine tasuline. Seminaripäev sisaldab ka pause koos kerge einega. Päev kestab 10.00-14.30. 

Koolituspäevade läbiviimisel palume lapsevanemate kaasabi ruumide ja einete ettevalmistamisel. Samuti palume kaasabi lastehoiu (võimalik ka koduhoidude) korraldamisel, selleks, et mõlemad lapsevanemad saaksid osaleda. Palun kirjuta oma soovist korralduslikes küsimustes kaasa aidata meiliaadressil juhatus@vanalinnakool.ee

AJAKAVA