Tiia Savimägi
tiiatiia@mac.com

Ellu kutsutud töögrupp on valmistanud ette Hooandjasse mineku. Hooandja on internetis olev rahastusplatvorm, mille kaudu saavad loomingulised ja kodanikualgatusega seotud projektid küsida annetust konkreetsetele tegevustele.   Meie eesmärgiks on koguda 13 300 EUR koolimaja katuse vahetamiseks. Lõppsummast lähevad maha projekti elluviimiseks tehtud kulutused. 

Projekti raames valmib kooli tutvustav lühivideo ning vaheklipid, mis on inimestele inspiratsiooniks, tegemaks annetusi meie koolimaja suuremaks ehitamisel. Eelkõige on oodatud annetused meie endi poolt, kuna kooli toimimise võimalikkus ja kasvamine sõltub olemasolevast füüsilisest keskkonnast. Füüsilise õpikeskkonna olemasolust sõltub, mitmeklassiliseks saab olema meie laste teekond Rakvere Waldorfkoolis. Niipea kui meie projekt Hooandjas väljas on, jagame teiega soovitusi, kuidas abipalve jõuaks võimalikult paljude inimesteni. Sellest sõltub oluliselt Hooandjas osalemise edukus. Juhul, kui eesmärgiks seatud summa nelja nädalaga kokku ei kogune, kantakse raha annetajatele tagasi. Meie endi aktiivne osalemine on seetõttu väga oluline! Lisaks on oodatud annetused koolimaja ehituse jaoks Rakvere Vabakooli Seltsi kontole EE601010220120377014, mis annab vajaliku ressursi puuduolevate klassiruumide valmimiseks. Annetuse tegemisel seltsi kontole kirjuta selgitusse “Annetus” ja oma isikukood, siis saab riigilt tagasi tulumaksu.