18. veebruar (Anu Korsar: Temperamendid. Hindamine)
 4. märts (Eva-Liina Pruler: waldorfkooli õppekavast)
18. märts (Eva-Liina Pruler: waldorfkooli pidamisest ehk kooliseltsi tegevusest)
 1. aprill (Anu Korsar: Rütmid. Meelte arendamine)
22. aprill (Eva-Liina Pruler: vestlusring lapsevanemate küsimuste põhjal)

Loengud toimuvad laupäeviti kell 12-13. Samal ajal toimub eelkooli tund 2017 sügisel kooli minevatele lastele.
Perevestlused toimuvad jaanuaris ja veebruaris.
Täiendavat infot saab küsida ja vestluse aega kokku leppida aadressil eva-liina@vanalinnakool.ee